INFORMACE K VÝDEJŮM POVOLENEK PRO ROK 2023 MRS, z.s, pobočný spolek Brno 5 č.ú.: 267 824 279/0300

Plně invalidní důchodce je povinen donést potvrzení o trvání plně invalidního důchodu, které vydává SSZ. Studenti od 18 do 26 let jsou povinni donést potvrzení o studiu, jinak jim nebude vydána poloviční povolenka. Držitelé průkazu ZTP se musí prokázat platným průkazem!! Nový člen po složení zkoušky a vyzvednutí rybářského lístku hradí v kategorii nad 18 let včetně povolenky mimopstruhové 3.450,- Kč /zkoušky se hradí zvlášť/ rozdíl v platbách je pouze v cenách povolenek.

Detailní rozpis cen povolenek a poplatků.

INFORMACE K VÝDEJŮM POVOLENEK PRO ROK 2023 MRS, z.s, pobočný spolek Brno 5 č.ú.: 267 824 279/0300


Kopletní platba pro rok 2022 dle druhů povolenek: dospělí, studenti a žáci:

Členství a povolenka MP:                                          ČLEN

2.400, - Kč

Členství a povolenka P:                                              ČLEN

2.400, - Kč

Členství a povolenka MP:                                         Student

1.800, -  Kč

Členství a povolenka P:                                             Student

1.800, - Kč

Členství a povolenka MP, ZTP:                                    ZTP

1.800, - Kč

Členství a povolenka P, ZTP:                                        ZTP

1.800, - Kč

Mládež do 15 let včetně povol. MP nebo P:           Žáci

500, - Kč